Privacyverklaring

We vinden jouw privacy en het zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke gegevens belangrijk. Welke gegevens we van jou verwerken, waarom we dat doen en hoe we dat doen is vastgelegd in een Privacy Policy. Dit is een vereiste vanuit de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Via onderstaande afbeelding vind u het document met alle informatie.